Legislativa

GDPR a my


 

201/2017 Sb. Předpis ruší: 423/2004 Sb.; 321/2008 Sb.; 4/2010 Sb.

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/17-201.htm

výňatek ze zákona:

 

ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení
Čl. IV

 

Zrušují se:

  1. Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.
  2. Vyhláška č. 321/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.
  3. Vyhláška č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.

 

105/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů


 

206/2009 Zákon, kterým se mění zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.


 

108/2006 Sb. o sociálních službách