První pomoc uživatelům v sociálních službách

PRVNÍ POMOC UŽIVATELŮM
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Vážení a milí pečující,
na základě vysoké poptávky sociálních a zdravotnicích zařízení zařazujeme nově do naší nabídky interaktivní, akreditovaný kurz MPSV, který je určen všem pečujícím.

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin s akreditací MPSV

Obsah kurzu:

Úvod do problematiky první pomoci v pobytových zařízeních
Nejčastější rizikové situace u seniorů vedoucí k poskytnutí první pomoci
Komunikace pracovníka s tísňovou linkou
Polohování při první pomoci
Neodkladná resuscitace seniora
Zdravotní rizika u seniorů – pády, cévní mozková příhoda, náhlé vdechnutí cizího předmětu (jídla), poruchy trávicího traktu, astmatický záchvat a náhlé příhody spojené s cukrovkou
Praktický nácvik dovednostní, sebezkušenostní techniky

Číslo akreditace MPSV : A2022/0174-SP/PC

Kurz je možné realizovat kdekoliv, dle Vašich požadavků a potřeb v místě Vašeho pracoviště, náš lektor přijede za Vámi.
Přednášková místnost musí být větratelná, vzhledem k aktivnímu zapojení posluchačů je účastníkům doporučeno pohodlné oblečení

Cena - 1 osoba 1149,- Kč - 8 vyučovacích hodin
V případě objednání celkem 3 témat v rámci plánovaného vzdělávání, z naší nabídky a při zajištění počtu nejméně 25 účastníků na jednu akci, platí zvýhodněná cena za 1 osobu 1049,-Kč. Kurzy je možno doplnit zaměstnanci z jiných zařízení.
Pro úhradu využijte bonusů Vašich dodavatelských firem!

Plnění je osvobozeno dle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle doporučeného postupu č. 7/2013 MPSV ze dne 14. 11. 2013.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace o kurzu:
Pavla Čermáková, DiS., asistentka KVS
tel. 773 379 977, asistentka@kvsakce.cz

Sledujte naši nabídku vzdělávacích aktivit na www.kvsakce.cz