Reference

 • Petra Viskupičová
  Jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách aneb manažerem bez příkazů

  Dobrý den,
  byla v Kolíně na školení "Jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách aneb manažerem bez příkazů", které pro mne bylo velice obohacující. ????

  Přeji krásný den.
  S pozdravem Petra Viskupičová

 • Ivana Menšíkoví´á
  Jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách aneb manažerem bez příkazů

  Dobrý den paní Hrušková,
  byla jsem na Vašem kurzu na téma - Jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách aneb manažerem bez příkazů.
  Kurz byl pro mě zajímavý a byl velkým přínosem, v mnoha oblastech.  Máte dokonale zmapovány všechny oblasti práce manažera na základě vzdělání, životních zkušeností, práce terapeuta a lektora.
  Jsem si vědoma, že na sobě budu  muset zapracovat v mnohém. Zajímavá byla oblast plánování, organizace, delegování a kontroly. Tyto poznatky chci do své práce více zařadit.
  Bylo přínosné slyšet ostatní kolegyně a kolegu, jak přistupují k různým situacím a  řeší je v kombinaci zpětných reakcí od Vás i ostatních.
  Určitě bychom v budoucnu rádi využili Vaší nabídky kurzů, to bych se ozvala.
  Děkuji
  S pozdravem a přáním pěkného dne
  Ivana Menšíková

 • Věra Adámková
  Práce s osobami s demencí a jak zvládat zvláštnosti v jejich chování

  Dnešní kurz byl o problematice práce s osoby s demencí. Jak jsem již minule uváděla, teprve se seznamuji s problematikou v sociálních službách. Tak nějak logicky je mi toto téma známé, ale uvítala jsem vysvětlení od odborníka. Mnoho názvů bylo pro mě nových, paní lektorka do své výuky přidává i příklady ze života a z práce – je to pro mě srozumitelnější.
  Uvítala jsem také doporučení shlédnout si filmy – jejich názvy a i doporučenou literaturu. Určitě mi můžou přiblížit ještě víc problematiku daného tématu.
  Velmi zajímavá byla pro mě pasáž  „Bazální stimulace“.
  Kurz nebyl nudný, paní lektorka přednáší klidně, do odborného výkladu přidává i svoje poznatky, což velice oceňuji.
  Věra Adámková

 • Mgr. Iveta Ondráčková, DiS.
  Práce s osobami s demencí a jak zvládat zvláštnosti v jejich chování

  Dobrý den,
  velice děkujeme za proběhlé školení na téma viz níže. Zaměstnanci naší organizace, které se ho účastnili (Věra Hurtová, Karolína Matuchová) byly se školením spokojeny. Obsah jim přišel ucelený a srozumitelný, dle jejich slov velmi dobře uchopitelný v praxi.
  S pozdravem a přáním příjemného dne.
  Mgr. Iveta Ondráčková, DiS.
  manažerka kvality, vedoucí aktivizačního oddělení
  Dům seniorů Mladá Boleslav

 • Miková
  Práce s osobami s demencí a jak zvládat zvláštnosti v jejich chování

  Dobrý den,
  Školení bylo pro nás přínosem,jak s lidmi s demencí pracovat.
  Hezký den
  Miková,Burešová

 • Děvčata z DS Hranice
  Restriktivní opatření, moc x bezmoc v sociálních službách

  Děkujeme za perfektní on-line kurz, který pro nás byl velmi užitečný a poučný. Určitě doporučíme kolegyním.

  Děvčata z DS Hranice

 • Tým CSSP 2
  Restriktivní opatření, moc x bezmoc v sociálních službách

  Milá paní lektorko,
  Děkujeme za dnešní on-line kurz Restriktivní opatření. Kurz byl srozumitelný, užitečný a pro nás přínosný.
  Váš přednes je velmi pozitivní a milý, odnášíme si spoustu nových poznatků a zkušeností.
  Určitě využijeme v naší praxi.
  Tým CSSP 2

 • Ptáčková
  Individuální přístup k uživatelům sociálních služeb , jak efektivně plánovat

  Moc Vám děkuji bylo to užitečné.
  Ptáčková

 • Věra Adámková
  Individuální přístup k uživatelům sociálních služeb , jak efektivně plánovat

  Kurz byl velice srozumitelný, písemná forma dané problematiky výtečná.
  S prací v sociálních službách teprve začínám, a proto jsem si v určitých bodech udělala „jasno“. Problematika IP ani role KP zatím není v mé pracovní náplni, ale každá takováto zkušenost mi přináší nový pohled do situace v sociálních službách. Individuální plán i klíčový pracovník jsou dle mého názoru důležitou součástí v práci s klienty. Klienti potřebují mít jasný plán, musí se dodržovat určitá pravidla, klienti potřebují mít kontakt a někteří nutnost povídat si o životě. Z praxe jsem již poznala, že je důležité zaznamenávat určité informace v písemné formě do dokumentace. Usnadňuje to velice další postup při určitém, dalším postupu v návaznosti s klientem.
  Paní lektorka přednáší klidně a mezi důležitými body vkládá i své poznatky z praxe, tudíž výuka nebyla nudná.
  Věra Adámková

 • Petra Grúzová
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Děkuji moc za kurz, byl pro mě novým impulzem, jak nastavovat IP a dál celkově rozvíjet naší novou sociální službu denní stacionář.
  Mějte se moc hezky Petra Grúzová

   

 • Jitka Martincová
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Chtěla bych vyjádřit své hodnocení k dnešnímu kurzu, pro mě to bylo moc přínosné, nikdy jsem individuálně neplánovala, znám to jen ze školy z teorie, což bylo už dávno, proto, když jsem se po letech práce na Úřadě práce mohla vrátit více k sociálním službám, musím si nějaké věci připomenout a je fajn mít se na koho obrátit, když si nebudu v něčem jistá.

  Moc děkuji za podněty. Jitka Martincová

 • Anonym
  Syndrom vyhoření

  Velice děkujeme za přínosný a velmi užitečný kurz, kterého jsme se zúčastnili. Velice hezký výklad.

  CSSP 2

 • Anonym
  Syndrom vyhoření

  Bylo to velmi zajímavé a poučné moc děkujeme a jdeme relaxovat.

  Přejeme hezký zbytek dne pečovatelky z Hranic na Moravě

   

 • Jitka Martincová
  Individuální plánování se zahrnutím životního příběhu klienta

  Chtěla bych vyjádřit své hodnocení k dnešnímu kurzu, pro mě to bylo moc přínosné, nikdy jsem individuálně neplánovala, znám to jen ze školy z teorie, což bylo už dávno, proto, když jsem se po letech práce na Úřadě práce mohla vrátit více k sociálním službám, musím si nějaké věci připomenout a je fajn mít se na koho obrátit, když si nebudu v něčem jistá.

  Moc děkuji za podněty.

  Jitka Martincová

   

 • Mgr. Zuzana Luňáková
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Dobrý den,
  ráda bych Vám touto cestou poděkovala za dnešní kurz. Kurz byl pro mne přínosný. Připomněla jsem si díky Vám tuto problematiku. Velmi oceňuji příklady z praxe, které vždy pomohou lépe danou problematiku pochopit a přenést do praxe.
  S přáním klidného adventního času, 
  Bc. Kateřina Horáková, DiS., sociální pracovnice, Agentura domácí péče, Mgr. Zuzana Luňáková

 • Marie Tumová
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Dobrý den,
  Kurz byl pro mě přínosem ve smyslu ucelení poznatků o KP a IP, které ve své práci již 5 let dělám. Poprvé jsem v souvislosti s IP slyšela o využití osy života a nové byly i některé odkazy na doplňující zdroje. Pro mne by bylo přínosné více konkrétních příkladů z oblasti NZDM a SASRD, kde pracuji, ale teorie je přenositelná i do této oblasti.
  Za kurz děkuji, považuji jej za přínosný, s pozdravem a přáním krásných Vánoc a všeho dobrého Marie Tumová

 • Helena Advini
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Vážená paní lektorko,
  kurz splnil moje očekávání, získala jsem ucelený obraz o tom, co požaduje zákon a potvrdila si, co jsem předpokládala. Zároveň byl Váš kurz pro mě přínosem díky praktickým příkladům z praxe práce s jinými cílovými skupinami klientů a vedení jejich individuálních plánů.
  Určitě byl pro mě tento kurz užitečný v rámci naší praxe s naší cílovou klientelou.
  Srdečně zdraví,
  Bc. Helena Advini, vedoucí Poradny pro oběti nacismu

 • Miloslava Šroubová DiS.
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Dobrý den,
  Moc děkuji za Váš dnešní čas a Vaše cenné rady pro správné individuální plánování. Z tohoto školení si odnáším zlepšené zkušenosti jak pracovat se stanovenými cíli v IP. Co bych doplnila do školení, tak zdůraznění přínosu IP pro klienta sociální služby, ale i pro zaměstnance respektive pro poskytovatele sociální služby. Tato věc mi zde velice chyběla hlavně pro motivaci klíčových pracovníků. Moc bych Vás chtěla požádat o doporučení zahraničních zdrojů literatury k individuálnímu plánování. Aktuálně pracuji na závěrečné bakalářské práci a ráda bych ji rozšířila i na základě zahraničních zdrojů. Moc Vám děkuji  a přeji krásné, klidné Vánoce.

  S pozdravem

  Miloslava Šroubová DiS., Sociální pracovnice, Domov pro seniory Vlčice, p.o.

 • Bc. Gabriela Matoušková
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Dobrý den,
  chtěla jsem Vám poděkovat za včerejší kurz na téma „Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování".

  Kurz se mi moc líbil. Neměla jsem zatím možnost pracovat na IP při své práci úplně podrobně, proto všechny řečené věci považuji za důležité. Určitě je mi problematika IP jasnější a moc se těším, až se po Novém roce na ně s PSS vrhnu.
  Děkuji za pěkné, věcné vysvětlení a Vaše poutavé povídání. Přeji krásné a pohodové vánoční svátky.

  Bc. Gabriela Matoušková, vedoucí úseku sociální práce a aktivizace, Domov pro seniory Plaveč, p. o.

 • Zeráková Dita
  Individuální plánování se zahrnutím životního příběhu klienta

  Dobrý den,
  Vaše školení mi přineslo nové poznatky v rámci individuálního plánování se zahrnutím životního příběhu klienta. Oceňuji hlavně Vaše přímé poznatky z péče, které určitě využiji a předám je i svým kolegyním.
  Děkuji za velmi přínosnou přednášku.

  S pozdravem Zeráková Dita
  Pečovatelka DpS Hodkovice nad Mohelkou

 • Kolektiv CSSP Praha2
  Syndrom vyhoření

  Děkujeme za perfektní kurz, kterého jsme se zúčastnily. Kurz byl velmi skvěle podaný, paní lektorka úžasná. Odnesly jsme si spoustu informací, které opravdu využijeme. Bylo to skvělé.

  Kolektiv CSSP Praha2

 • Monika Růžičková
  Syndrom vyhoření

  Dobrý den,
  Vaše přednáška byla velmi poučná a zajímavá. Myslím, že mi nové informace od Vás pomůžou k dobrým výsledkům v práci.
  Děkuji
  Monika Růžičková 

 • K.Atanasova
  Syndrom vyhoření

  S dnešního kurzu jsem velice spokojená, dozvěděla jsem se nové informace o syndrom vyhoření.Paní lektorka vedla kurz perfektně. 
  Děkuji moc K.Atanasova  

 • Michaela Krausová
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Dnes jsem se zúčastnila kurzu úlohy klíčového pracovníka v individuálním plánování. 

  Školitelka byla velmi příjemná a vstřícná, kurz vedla velmi pěkně. Ujasnila jsem si roli klíčového pracovníka, ujasnila jsem si kompetence KP, velmi mě překvapila možnost využití KP i mimo zdravotnický či sociální sektor pracovníků. 

  Celkově jsem byla s obsahem kurzu spokojena, případně bych ocenila třeba příklady správně nastaveného individuálního plánu.

  Děkuji za seminář a budu se těšit v budoucnu.

  S pozdravem 

  Michaela Krausová

 • Neznámý
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Dobrý den, včera jsem měla školení. Hodnotím velmi kladně. Jsem klíčový pracovník dvou klientek. Určitě využijí v praxi. Hodně příkladů z praxe, jak pracovat s klientem. Jak mapovat potřeby klienta. Jak vytvářet individuální plán. Paní lektorka měla velmi příjemný hlas a má opravdu bohaté zkušenosti.

 • Martina Stará, DiS.
  On-line kurz individuálního plánování

  Dobrý den.

  Posílám zpětnou vazbu na včerejší on-line kurz individuálního plánování.

   Kurz mi celkově přišel zajímavý. Dozvěděla jsem se nové informace, které určitě ve své práci mohu využít. Vaše povídání bylo zajímavé.

  V naší službě je nastavení klíčovosti trochu jiné a já osobně mám jako klíčová pracovnice nyní 16 lidí. Ale je pravdou, že s některými se setkávám 1x za 14 dní.

  Možná bych v kurzu uvítala nějakou praktickou ukázku plánování. Ale třeba je to v nabídce jiného kurzu, na který se ráda přihlásím.

  Děkuji za včerejší kurz a přeji příjemný den

  Martina Stará, DiS., Sociální pracovnice Centra duševního zdraví

 • Kvítková
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Dobrý den paní Vlková,

  dnes jsem se s kolegyněmi zůčastnila Vašeho školení: Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování.

  Měla jsem odpovědět na několik otázek.

  1) Určitě jsme se s kolegyněmi dozvěděli nové věci ohledně klíčového pracovníka.
  2) Problematiku IP a KP jsme si jsme si docela dobře ujasnily.
  3) Ano, byla pro nás přednáška přínosná.
  4) Problematika, která se včera probírala se týkala klíčového pracovníka a jeho role při individuálním plánování. Proces individuálního plánování, sestavování IP.  A dále jsme si ujasnily co je případová konference, jak probíhá, a kdy je jí zapotřebí.
  5) Ano, myslím že zcla určitě poznatky z tohoto školení uplatním v praxi.

  Celkově bylo pro nás toto školení přínosem, dozvěděly jsme se nové věci, které se budeme snažit používat v praxi.

  Děkuji, Kvítková

 • Mgr. Petrjánošová Jaroslava
  Kurz

  Krásný den, školení bylo přínosné. Paní lektorka především svým lidským přístupem přiblížila roli klíčového pracovníka, orientaci v jeho problematice a hlavně předávala praktické příklady, které ke své práci velmi potřebujeme. Hlavně mě osobně uklidnila, že individuální plán má být jednoduchý, aby ho hlavně klient nebo rodič pochopil. Velmi přínosné bylo pro mě i vysvětlení případových konferencí.

  Děkuji moc a budu Vaše kurzy doporučovat dále.

   S přáním klidného dne

  Mgr. Petrjánošová Jaroslava, MBA, Sociální pracovník

  Za sklem o. s. Brno

 • Mgr. Zuzana Žoudlíková
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Dobrý den, paní Vlková,

  zasílám hodnocení kurzu Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování. Děkuji za teoretické uchopení tématiky, zejména za uvedené zdroje. Při registraci kurzu jsem si nevšimla, že se týká cíleně individuálního plánování u pobytových služeb. Pracuji jako sociální pracovnice u organizace Persefona. Naší cílovou skupinou jsou oběti domácího a sexuálního násilí (+ terapie pro násilné osoby) a poskytujeme ambulantní a terénní sociální služby v rámci odborného sociálního poradenství, takže uvedené příklady pro naši organizaci nejsou moc uchopitelné. Obecné teoretické informace ano, takže za ně děkuji. Do budoucna bych uvítala i školení zaměřené nejen pro pobytová zařízení. Mějte se pěkně.

  S pozdravem 

  Mgr. Zuzana Žoudlíková, sociální pracovnice

 • Hegerová

  Dobrý den, děkuji za tento kurz. Bylo přínosné si vše shrnout, tak jak to probíhá v praxi. Čekala jsem větší zaměření na plánování, protože mám 15 a více klientů. Ale i tak děkuji za přínosný vzdělávací kurz. 

  S pozdravem Hegerová

 • Neznámý