Reference

 • Michaela Krausová
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Dnes jsem se zúčastnila kurzu úlohy klíčového pracovníka v individuálním plánování. 

  Školitelka byla velmi příjemná a vstřícná, kurz vedla velmi pěkně. Ujasnila jsem si roli klíčového pracovníka, ujasnila jsem si kompetence KP, velmi mě překvapila možnost využití KP i mimo zdravotnický či sociální sektor pracovníků. 

  Celkově jsem byla s obsahem kurzu spokojena, případně bych ocenila třeba příklady správně nastaveného individuálního plánu.

  Děkuji za seminář a budu se těšit v budoucnu.

  S pozdravem 

  Michaela Krausová

 • Neznámý
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Dobrý den, včera jsem měla školení. Hodnotím velmi kladně. Jsem klíčový pracovník dvou klientek. Určitě využijí v praxi. Hodně příkladů z praxe, jak pracovat s klientem. Jak mapovat potřeby klienta. Jak vytvářet individuální plán. Paní lektorka měla velmi příjemný hlas a má opravdu bohaté zkušenosti.

 • Martina Stará, DiS.
  On-line kurz individuálního plánování

  Dobrý den.

  Posílám zpětnou vazbu na včerejší on-line kurz individuálního plánování.

   Kurz mi celkově přišel zajímavý. Dozvěděla jsem se nové informace, které určitě ve své práci mohu využít. Vaše povídání bylo zajímavé.

  V naší službě je nastavení klíčovosti trochu jiné a já osobně mám jako klíčová pracovnice nyní 16 lidí. Ale je pravdou, že s některými se setkávám 1x za 14 dní.

  Možná bych v kurzu uvítala nějakou praktickou ukázku plánování. Ale třeba je to v nabídce jiného kurzu, na který se ráda přihlásím.

  Děkuji za včerejší kurz a přeji příjemný den

  Martina Stará, DiS., Sociální pracovnice Centra duševního zdraví

 • Kvítková
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Dobrý den paní Vlková,

  dnes jsem se s kolegyněmi zůčastnila Vašeho školení: Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování.

  Měla jsem odpovědět na několik otázek.

  1) Určitě jsme se s kolegyněmi dozvěděli nové věci ohledně klíčového pracovníka.
  2) Problematiku IP a KP jsme si jsme si docela dobře ujasnily.
  3) Ano, byla pro nás přednáška přínosná.
  4) Problematika, která se včera probírala se týkala klíčového pracovníka a jeho role při individuálním plánování. Proces individuálního plánování, sestavování IP.  A dále jsme si ujasnily co je případová konference, jak probíhá, a kdy je jí zapotřebí.
  5) Ano, myslím že zcla určitě poznatky z tohoto školení uplatním v praxi.

  Celkově bylo pro nás toto školení přínosem, dozvěděly jsme se nové věci, které se budeme snažit používat v praxi.

  Děkuji, Kvítková

 • Mgr. Petrjánošová Jaroslava
  Kurz

  Krásný den, školení bylo přínosné. Paní lektorka především svým lidským přístupem přiblížila roli klíčového pracovníka, orientaci v jeho problematice a hlavně předávala praktické příklady, které ke své práci velmi potřebujeme. Hlavně mě osobně uklidnila, že individuální plán má být jednoduchý, aby ho hlavně klient nebo rodič pochopil. Velmi přínosné bylo pro mě i vysvětlení případových konferencí.

  Děkuji moc a budu Vaše kurzy doporučovat dále.

   S přáním klidného dne

  Mgr. Petrjánošová Jaroslava, MBA, Sociální pracovník

  Za sklem o. s. Brno

 • Mgr. Zuzana Žoudlíková
  Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

  Dobrý den, paní Vlková,

  zasílám hodnocení kurzu Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování. Děkuji za teoretické uchopení tématiky, zejména za uvedené zdroje. Při registraci kurzu jsem si nevšimla, že se týká cíleně individuálního plánování u pobytových služeb. Pracuji jako sociální pracovnice u organizace Persefona. Naší cílovou skupinou jsou oběti domácího a sexuálního násilí (+ terapie pro násilné osoby) a poskytujeme ambulantní a terénní sociální služby v rámci odborného sociálního poradenství, takže uvedené příklady pro naši organizaci nejsou moc uchopitelné. Obecné teoretické informace ano, takže za ně děkuji. Do budoucna bych uvítala i školení zaměřené nejen pro pobytová zařízení. Mějte se pěkně.

  S pozdravem 

  Mgr. Zuzana Žoudlíková, sociální pracovnice

 • Hegerová

  Dobrý den, děkuji za tento kurz. Bylo přínosné si vše shrnout, tak jak to probíhá v praxi. Čekala jsem větší zaměření na plánování, protože mám 15 a více klientů. Ale i tak děkuji za přínosný vzdělávací kurz. 

  S pozdravem Hegerová

 • Neznámý

  Paní lektorko,máte úžasný dar předávat informace a zkušenosti nám ostatním.Vas projev byl velmi profesionální.,,VELKE DIKY"!!!!

 • Iveta Veverková
  Práce s klientem seniorem-motivace a aktivizace

  Dobrý den paní Vlková,

  velice Vám děkuji za dnešní kurz. Dozvěděla jsem se nové informace, které použiji v praxi s našimi klienty. Ráda, bych v budoucnu absolvovala kurz bazální stimulace.

  Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší profesi a práci s vašimi klienty.

  S pozdravem aktivizační pracovnice Iveta Veverková

 • Monika Büttnerová
  Práce s klientem seniorem-motivace a aktivizace

  Dobrý den,

  vaše přednáška se mi velmi líbila, byla obsáhlá. Hovořila jste plynule a srozumitelně. Jsem aktivizační pracovník a dnešní téma mohu použít při práci s našimi uživateli. Děkuji Büttnerová Monika.

  Monika Büttnerová, aktivizační pracovnice odd. DPS Javorová 102

 • Jitka Koštuříková
  Práce s klientem seniorem-motivace a aktivizace

  Dobrý den, paní Vlková,

  děkuji Vám za dnešní on-line kurz „Práce s klientem seniorem-motivace a aktivizace“. Pracuji jako sociální a aktivizační pracovnice v domově pro seniory druhým rokem, díky Vašemu kurzu jsem si ujasnila problematiku individuálního plánování a doplnila si poznatky ohledně aktivizace. Kurz tak splnil moje očekávání.

   S pozdravem

   Jitka Koštuříková, sociální a aktivizační pracovnice

 • Martina Palivcová
  Kurz

  Dobrý den,
  školení bylo skvělé, zjistila jsem většinu věcí, které jsem potřebovala.
  Moc děkuji a přeji hezký den.
  S pozdravem

  Martina Palivcová, konzultantka, Tichý svět

 • Simona Škochová
  Kurz

  Vážená paní Vlková,

  děkuji za dnešní Vámi prezentované školení,pojala jste ho velmi pěkně,odborně a zároveň lidsky,kdy jste přidala své zkušenosti jak z praxe tak ty ze svého života nebo života Vašich blízkých. 

  Přeji Vám v životě hodně zdraví a štěstí. 

  Mějte hezký čas!

  Simona Škochová D.S Zvonková Praha

 • Mgr. Linda Chadimová
  Školení Alzheimerova demence

  Dobrý den, paní Vlková,

  posílám hodnocení za Sociální služby Česká Třebová - terénní pečovatelská služba, za účastnice Skalovou Moniku a Fischerovou Květu. Kolegyně byly moc spokojené, zajímavé téma, získané informace přispějí k usnadnění práce v terénu, s Alzheimerovou demencí se v praxi setkáváme čím dál častěji.

  Děkuji a přeji pěkný den.

  S pozdravem

  Mgr. Linda Chedimová, vedoucí pečovatelské služby Česká Třebová

 • Voborníková
  Kurz

  Dobrý den

  Kurz byl poučný a hlavně i využitelný děkuji s pozdravem Voborníková

 • Mgr. Magdaléna Filková
  Školení Alzheimerova demence

  Dobrý den,

  zúčastnila jsem se školení Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče.

  Školení se mi líbilo. O některých přístupech v péči jsem slyšela poprvé, některé jsem znala, ale i tak jsem se dozvěděla o nich něco nového. Líbily se mi "vypíchnuté" tipy pro komunikaci s lidmi s Alzheimerovou demencí. Bylo také fajn, že se účastnili lidé z různých typů sociálních služeb a sdíleli své zkušenosti a tipy z praxe. Paní lektorka je sympatická a dává účastníkům dostatek prostoru se vyjádřit . Pouští účastníky ke slovu hned, jakmile se přihlásí, takže mohou reagovat k probíranému tématu, což vnímám velmi kladně.

  Děkuji za školení.

  Mgr. Magdaléna Filková

  sociální pracovnice

  Domov pro seniory Třebíč Koutkova-Kubešova

  příspěvková organizace

 • Jana Hůlková
  Kurz Reminiscence

  Dobrý den

  Kurzu, kterého jsem se účastnila za domov důchodců Čáslav byl zcela jistě přínosný. Pracuji v tomto domově již 23let na úseku volnočasových aktivit a za sebe mohu říci, že reminiscence je u našich uživatelů velmi oblíbená aktivita a to jak skupinová, tak ale i individuální ...

  Většinou ale pracujeme na daná témata ( např. dle sezóny – plesy, zábavy, odpolední čaje, domácí porážka vepřů , zavařování ovoce, marmelád atp..... ) vždy se snažíme na tyto témata připravit různé předměty nebo pohoštění s ochutnávkou ...... bývá to tak, že téměř každý účastník skupiny má potřebu sdělit jak on sám vše chystal ...připravoval atp....

  Touto cestou bych chtěla paní lektorce poděkovat za přednášku na toto téma, byla zajímavá, inspirativní ale i věcná......

  S pozdravem Hůlková Jana

 • Milena Růžková
  Kurz: „ Práce s osobami s demencí“

  Školení bylo velmi kladně hodnoceno naprosto od všech zúčastněných pracovnic.
  Obsahová stránka kurzu – pro všechny bylo velkým přínosem, každý si odnesl spoustu nových poznatků a zároveň si vyzkoušel vše osobně.
  Téma přineslo ujasnění některých teoretických i praktických dovedností.
  Odborné znalosti lektorky Pavly Hýblové se opírají o její mnoholetou praxi, byla velmi výstižná, lidská, kreativní, zkušený praktik.
  Všichni se těšíme na další shledání.
  Děkuji za všechny

  Milena Růžková, Vedoucí úseku zdravotní a ošetřovatelské péče, Dům sociálních služeb Pacov, p. o.

   

 • DS Soběsuky
  Kurz „Práce s osobami s demencí a jak zvládat zvláštnosti u lidí s demencí“

  Téma kurzu se nás týká každodenně, takže každá poznámka, informace ohledně problematiky demencí byly a jsou pro nás přínosné.
  Zaměstnanci přímé péče, stejně tak sociální pracovnice se shodli na tom, že u lektorky bylo vidět, že mluví z praxe a ze života. Jak sama řekla, tuto práci poznala na vlastní kůži. Navíc ji toto téma moc baví a vzdělává se v tomto oboru i nadále. Proto se s ní dalo diskutovat, předávat zkušenosti, rady. Při výkladu bylo řečeno, jak postupovat v určitých situacích. Problematiku probíhajících změn v mozku lektorka vysvětlila natolik, že jsme pak pochopili chování klientů. Nebylo tak potřeba dávat dotazy, neboť jsme odpovědi našly přímo při výkladu.
  Seminář se nám všem jednoznačně moc líbil. Přestože jde o náročné téma a mnohdy i smutné, vše se probíralo velice profesionálně, lidsky a přirozeně.
  Jedinou nevýhodou byl čas, který jsme na seminář měli, jelikož jde o obšírnou oblast, která by si zasloužila mnohem více pozornosti a prostoru. Zdaleka asi nepůjde o jediné setkání s tématem.
  Přivítali bychom další témata s touto lektorkou. 

  Děkujeme.

  Sepsali zaměstnanci DS Soběsuky, p.o.

 • Alena Merclová

  Dobrý den paní Bardová,

  několik slíbených vět k Vašemu semináři v DS Thákurova. 
  Pro mě byl seminář veden příjemnou formou, kdy vtáhnete do diskuze i účastníky. Není to "suchý" výklad, umíte jej "okořenit". Úplně nové poznatky mi asi nepřinesl, ale vždy je dobré si znovu připomenout a uvědomit, jak důležité je mít, žít a hýčkat si svůj osobní život, abychom měli sílu a chuť zvládat  ten profesní. Indiánská pohádka je krásné shrnutí celého semináře.
   
  Děkuji a těším se na další setkání.
  Alena Merclová
 • Michaela Jungmannová
  Seminář

  Dobrý den paní Bardová,
  chtěla bych Vám za sebe i kolegyně poděkovat za včerejší seminář na téma ,,Komunikace s klientem v zátěžových
  situacích v pracovním týmu,,. Ocenili jsme zejména obsah semináře, způsob komunikace s účastníky, získání důležitých informací i pracovně-právního charakteru, povzbuzení a návod, jak si zbytečně nekomplikovat soužití v práci i osobním
  životě.
  Přeji Vám mnoho klidu a úspěchů v práci.
  sociální pracovnice – Michaela Jungmannová

 • Vlasta Kábele

  Dobrý den paní Čermáková,
  byla jsem velmi mile překvapená. Již jsem absolvovala více takových školení, ale žádné mě natolik nazaujalo, jako toto v podání paní Zavůrkové – moc děkuji.
  Více takových školení, byla jsem maximálně spokojena.
  S přáním hezkého den, Vlasta Kábele, koordinátorka pečovatelské služby

 • Mgr. Šárka Marková

  Dobrý den,
  zúčastnila jsem se kurzu „Manažerem bez příkazů“ paní Mgr. Aleny Závůrkové.
  S celou koncepcí kurzu, technickým zajištěním, lektorem i samotným obsahem kurzu jsem byla maximálně spokojena. Byl to jeden z mých nejlepších kurzů.
  Zvlášť důležité pro mě byly informace týkající se komunikace-otevřené otázky a předávání informací v týmu, spolupráce úseků a jednotlivých vedoucích, osobnost leadera, typologie osobnosti – test.
  Bylo fajn moci si promluvit o svých potřebách a problémech v týmu. Dostali jsme nástroje i odpovědi na to, jak komunikovat ve svém týmu, ale také jaké jsou naše role v organizaci…
  Paní lektorka je velmi zajímavá osobnost, hovoří ze své praxe, bylo příjemné ji poslouchat, opravdu efektivní kurz.
  Děkuji.
  S pozdravem
  Mgr. Šárka Marková, Koordinátor denních stacionářů
  Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

 • BC. GABRIELA JÍROVÁ

  Vážená paní Závůrková,
  touto cestou bych Vám chtěla moc poděkovat za super vzdělávací
  akci. Věřím, že se nám podaří aplikovat alespoň některé
  získané poznatky do naší praxe, i když se s některými kolegy
  velmi těžko pracuje.
  Vaše „školení" mi ukázalo nový pohled na některé oblasti, je
  pořád co zlepšovat i na sobě a jsem za to nesmírně ráda, jelikož
  nové cesty a výzvy potřebuji ke svému životu…
  Mějte se krásně a užívejte léta.
  Gábina
  BC. GABRIELA JÍROVÁ, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/METODIK, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

 • Ilona Milerová

   

  Vážená paní lektorko Hegerlíková, včera se mé kolegyně zúčastnily Vašeho kurzu Aktivní naslouchání, nedirektivní přístup v přímé práci s klientem. Téma komunikace již několikrát vyslechly, pokaždé z jiného úhlu, ale zábavnou a hravou formou včera poprvé. Tuto formu velmi ocenily. Přednáška rychle utekla, získaly nové poznatky, těší se na další zajímavé kurzy.
  Školení jim bylo přínosem, pokusí se teorii spojit z praxí.
  Děkuji jménem všech za povedené školení.
  S pozdravem Ilona Milerová, Pečovatelská služba Český Dub

 • I.HANZALOVÁ

   

  Ještě jednou dobrý den, děkuji paní lektorce za dnešní výklad, zkušenosti a seznámení s techniky ke zvládnutí situací v napomáhají službě a profesionální přístup  ke zvládnutí emočního vypětí mé každodenní práce s uživateli proti syndromu vyhoření. Vážím si i otevřenosti paní lektorky mluvit o osobních zkušenostech.               
  Děkuji za mě profesionální přístup. Hezký den a mnoho úspěchů jak v osobním, tak profesním životě.
  I.HANZALOVÁ, K-Centrum Chomutov

 • Vendula Adamcová

   

  Dobrý den,
  školení bylo pro mě přínosem, kdy jsem se dozvěděla mnoho zajímavých informací. Jako pracovnice K- Centra si všímám, že práce za kterou nejsou viditelné výsledky, může být po čase demotivující. Informace ze školení mohu pro sebe využít, vím čeho se mám vyvarovat a na co si dát pozor.
  Děkuji Vám a přeji moc pracovních i osobních úspěchů.
  S pozdravem Vendula Adamcová, K-Centrum Chomutov

 • I. Hanzalová

  Ještě jednou dobrý den, děkuji paní lektorce za dnešní výklad,  zkušenosti a seznámení s techniky ke zvládnutí situací v napomáhají službě a profesionální přístup  ke zvládnutí emočního vypětí mé každodenní práce s uživateli proti syndromu vyhoření. Vážím si i otevřenosti paní lektorky mluvit o osobních zkušenostech.                        
  Děkuji za mě profesionální přístup.
  Hezký den a mnoho úspěchů jak v osobním, tak profesním životě.
  I.HANZALOVÁ

 • Jitka Černá

   

  Dobrý den paní Hegrlíková, moc děkuji za zajímavé školení a připomenutí zásad přístupu ke klientům a komunikace s pacienty s Alzheimerovou chorobou.
  S pozdravem Jitka Černá, denní stacionář Gerontologického centra P.8, Šimůnkova 1600

 • Alena Balšánková

  Hezký den,
  děkuji za přínosný seminář. Bylo to mé první školení distančně a musím říct, že strčilo do kapsy všechna předešlá školení, která jsem absolvovala. Moc se mi seminář líbil obsahově, byl podáván lidsky a zkušenostmi z praxe. Žádné načtené vědomosti, ale reálné zkušenosti. Aspon tak to na mne působilo.
  Moc děkuji, byla jsem velmi spokojená
  Alena Balšánková, Pečovatelská služba Praha 3

 • Tamara Musilová

   

  Moc Vám děkuji za Váš skvělý seminář, který byl z mého pohledu velmi odborný, ale sdělované informace byly podávány lidsky, s pokorou k danému tématu a velmi srozumitelně. Rozhodně budu na své klienty koukat jinak. Velmi se mi líbilo, že z Vás bylo cítit, jak máte své klienty ráda a přenesla jste to i na mě. Ještě jednou moc děkuji a přeji hodně sil do další práce. Jako lektorka jste velmi milá, srozumitelná a víte, o čem mluvíte.

  S pozdravem

  Tamara Musilová, Maltézská pomoc, Centrum Mělník

 • Jindřiška Hrdličková

  Dnešní kurz se mi líbil. Byl moc poučný, hlavně to o té fotce, kterou je možno vlepit na dveře, se mi velmi líbilo.

 • Ing. Bc. Eduard Oswald

  Dobrý den, absolvoval sem kurz s lektorkou Ditou Hegrlíkovou na téma individuální plánování, absolvoval jsem takovýchto kurzů na stejné téma již přibližně okolo 20ti a téměř všechny byly suché a prakticky nepoužitelné.
  Kurz s paní lektorkou Ditou Hegerlíkovou se tomuto vymyká. Tímto jí chci poděkovat za skutečnost, že možná, opakuji možná, opět začnu věřit, že individuální plánování má smysl a nebylo zavedeno zákonem č. 108/2006 Sb. pouze jako politická objednávka tehdejší vlády., potažmo parlamentu.
  Prosím vyřiďte ji tento můj vzkaz,
  Děkuji Ing. Bc. Eduard Oswald, Domov Nová Slunečnice , Praha 8

 • Účastnice semináře

  Dobrý den,

  dnes jsem měla školení s p.Hegrlíkovou, pod jejím vedení to byla úžasná prezentace, všechno vysvětlila i ohledně našich otázek byla ochotná je vysvětlit. Jsem velice spokojená a určitě paní vyhledám opět. 
  S pozdravem
  Nováková, Město Zruč nad Sázavou

  Dobrý den,
  Naše hodnocení: Výborná paní lektorka, kurz byl přínosný a užitečný.
  S pozdravem
  Mgr. Světlana Nikolová, Oblastní charita Most   

  Dobrý den, posílám zpětnou vazbu:
  Kurz byl velice zajímavý, lektorka super, strašně dobře se mi poslouchala. Jsem ráda, že jsem si tenhle kurz vybrala. Dozvěděla jsem se jak zvládat situace které by mohli nastat.
  Děkuji mockrát.
  S pozdravem
  Jana Šestáková, DS Nová Slunečnice

  Dobrý den,
  školení bylo zajímavé a odnesla jsem si z něj spoustu poznatků.
  Děkuji s pozdravem
  D. Zouharová, PN Bohnice

  Školení bylo super, bylo srozumitelné a dalo mi spoustu nových poznatků.
  Hezký den a děkuji
  Jana Kočí, Oblastní charita Most

  Děkuji za dnešní seminář, byl pro mě přínosem.
  Jana Barešová, Oblastní charita Ústí nad Labem

  Děkuji za super vzdělávací kurz paní lektorce.
  M.Kozáková, CSSP Žilinská, Praha 4

  Děkuji za krásný seminář a nové informace k mé práci.
  Dana Piňosová, PN Bohnice

  Dobrý den paní Hegerlíková,
  moc děkuji za kurz, za všechny informace. Byl to můj první kurz a bavil mě. Odnáším si spoustu rad a zajímavostí.
  Moc Vám děkuji. Mějte se krásně. ☺️
  S pozdravem Lucie Chládková, Vital life z.s. Trhanov

  Dobrý den,
  moc Vám děkuji za dnešní přednášku, byla pro mne velice přínosná. Jste moc příjemná a dobře se Vás poslouchá. Věřím, že se zase brzy uvidíme.
  Děkuji Vladimíra Ducháčková, MÚ Velké Hamry

 • Mgr. Světlana Nikolova

  Dobrý den,

  Naše hodnocení:
  Výborná paní lektorka, kurz byl přínosný a užitečný

  S pozdravem
  Mgr. Světlana Nikolova, oblastní Charita Most

 • Dudková M.

  Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za hezké školení. Velice pěknou a srozumitelnou formou s poznatky z praxe vysvětlená problematika Syndromu vyhoření. Je opravdu důležité si všechny tyto věci v naší práci uvědomovat a podporu následně používat v praxi. A hlavně na prevenci nezapomínat!
  Děkujeme.
  Dudková M.

 • Jana Kozubíková

  Dobrý den, paní Hrušková Bardová,
  děkuji Vám za včerejší úžasný kurz.
  Mé hodnocení je určitě kladné. V dnešní době jsem uvítala takový kurz absolvovat. Na kurzu bych absolutně nic neměnila.
  Je dobré vědět jak předcházet syndromu vyhoření hlavně v této náročné době a také jste nám pěkně vysvětlila pojem mezi sebeláskou a sobectvím.
  Obě knihy o psychosomatice o kterých jste se zmiňovala mám doma už dlouho a ráda se k nim opět vrátím. :-) 
  Ještě jednou děkuji a snad někdy opět na viděnou.

  Pěkný zbytek dne
  Jana Kozubíková, Chráněné bydlení Luhačovice

 • Hejtmánková

  Dobrý den,
  zde posílám zpětnou vazbu na vaši přednášku.
  Přednáška se mi velice líbila. Prezentace byla pěkně zpracovaná, přednášející lektorka mluvila srozumitelně a vzala to zábavnou formou. Toto téma mě zaujalo, s ohledem na dnešní situaci, je totiž důležité pečovat také sám o sebe.
  Děkuji
  S pozdravem Hejtmánková

 • Hana Hofmanová

  Dobrý den,
  Nesmírně děkuji za naprosto skvěle zpracovaný kurz, který mi zaručeně pomohl minimálně v tom , abych se podívala na své vlastní zdravotní potíže , které evidentně jsou psychosomatického rázu a nesporně by v budoucnu vedly k syndromu vyhoření. Dávám do své práce maximum a sama sebe přehlížím . Je mi zcela jasné, že jsem Váš kurz navštívila právě včas.
  Velmi Vám za něj děkuji. 
  Jediná vada byla občas rozmazaný obraz, který je zapříčiněn vlivem přetížení internetu v koronaviové době obecně.
  Jsem ráda, že mi bylo absolvování kurzu umožněno. Přeji Vám ve Vaší práci mnoho úspěchů!
  Jste velmi příjemná a Váš přístup je nesmírně lidský.

  Děkuji
  S přáním příjemného dne
  Hana Hofmanová, vrchní sestra, Domov Pod Kavčí Skálou

 • Jitka Provazníková

  Vážená paní Bardová,
  velice děkuji za dnešní milé,pro mě netradiční,školení.Trochu jsem měla strach,zda se dokážu připojit,přece jen se s moderní technikou moc nekamarádím.Mile mě překvapil ten přenos pozitivní energie mezi účastníky.Mám samozřejmě nejraději prezenční formu,ráda si vyslechnu podněty a zkušenosti kolegů z jiných zařízení i těch,co pracují s jinou cílovou skupinou.
  Doufám,že přijde doba,kdy se opět budeme normálně setkávat.Přeji Vám hodně zdaru ve Vaší práci a klidné prožití vánočních svátků.
  Jitka Provazníková

 • Mgr. Kateřina Vítová

  Vážená  a milá paní lektorko,
  děkuji velmi za plnohodnotný kurz o IP. Dostalo se mi všech informací, které jsem potřebovala. Navíc to bylo milé, příjemné a přátelské. Kurz od Kvs jsem absolvovala poprvé a určitě Vás u nás doporučím. Výhodou tohoto změněného režimu je skutečnost, že se potkáme online, ať jsme kdekoliv.
  Přeji Vám příjemné dny a pastilky na hlasivky.
  Kateřina

 • Petrohrad

  Dobrý den paní Bardová,
  zasílám Vám zpětnou vazbu a zhodnocení akreditovaných kurzů tvorba individuálních plánů,alzheimerova choroba a demence,syndrom vyhoření.
  Tyto kurzy pro nás byly velice přínosné,dozvěděli jsme se spoustu nových,ale i známých věcí,které jsme si osvěžili.Toto vše,bylo podkresleno úžasným výkladem,milou lektorkou a skvělými lidmi,kteří s námi kurz absolvovali.Mnohokrát děkujeme za tři skvělá pondělní sezení.
  Tým zaměstnanců psychiatrické léčebny Petrohrad. • Iveta Sobotová

  Dobrý večer,
  dnešní online školení s Vámi na téma Individuální plánování bylo výborné, uteklo to velice rychle a vše bylo srozumitelnou formou. Určitě si něco odnáším do praxe.
  Ať se Vám daří, s pozdravem
  Iveta Sobotová, Farní charita Dolní Újezd

 • O. Maňasová

  Moc vás zdravím a moc děkuju za opravdu výživné pondělní školení od vás. Forma vašeho školení byla příjemná, zajímavá a hlavně ze života. Naši službu PSS na ChB v Luhačovicích mám opravdu ráda, beru to opravdu jako poslání a mám velkou radost z lidí jako jste právě vy, kteří na svém místě hoří a zapalují pro dobrou věc i druhé. Ještě jednou moc děkuje vděčná PSS Maňasová.

 • Mgr. Anna Tomčáková

  Dobrý den,
  dnes jsem absolvovala kurz „Alzheimerova demence – nové přístupy a způsoby péče“ v našem zařízení“.
  Kurz byl formou on-line připojení, což bylo pro mě poprvé. S přednášející a obsahem kurzu jsem byla moc spokojená. Přednášející se věnovala každé metodě, postupu zvlášť, kladla velký důraz na přirovnání a příklady z praxe. Důležitost tohoto tématu v praxi je nesmírná, celým kurzem se neslo důrazné vysvětlení, že demence je nemoc, ne naschvál ze strany klienta.
  Přednášející byla moc milá a její hlas byl pro toto téma příkladný. Moc děkuji za informace.
  S pozdravem
  Mgr. Anna Tomčáková, sociální pracovnice
  Domov pro seniory Chodov

 • Josefína Spálenková

  Školení bylo přínosné, některé poznatky mohu použít ve svém povolání pečovatelky.

 • Bc. Sandra Hurtová

  Školitelka kurzu velmi příjemně hovořila po celou dobu kurzu. Zajímavé téma. Kurz splnil vše, co jsem potřebovala vědět. Děkuji, budu se těšit na další.
  Bc. Sandra Hurtová, sociální pracovnice
  Domov pro seniory Chodov

 • Jitka Chábová

  Školení i když nebylo klasické ale online bylo moc zajímavé a poučné. I když jsme Vás neviděly , na druhou stranu jsme se
  dozvěděly zajímavé informace. Hodnocení hodnotíme pozitivně.

  S pozdravem
  Chabová,Volská,Zajacová

 • Mgr. Sigmundová Denisa

  Dobrý den, zasílám za nás informace ke školení.
  Mimo začátku, které bylo velmi hektické, z důvodu připojení a jelikož jsme dostali informace, že můžeme absolvovat školení z domu, přitom se do pondělí s žádnou informací o připojení nikdo neozval, bylo školení zajímavé a poučné.  Kvitujeme,  že lektorka prokládala prezentaci vlastní zkušeností ze zařízení.
  Za naše oddělení děkujeme a doufáme, že při příštím školení on-line budeme mít informace o připojení dopředu.
  S pozdravem za tým z aktivizace
  Mgr. Sigmundová Denisa

 • Martin Domabyl,DiS.

  Dobrý den paní Bardová,
  jen reaguji na včerejší online kurz na téma "Jak pečovat o sebe sama v pečující profesi a současné korona době, prevence syndromu vyhoření.
  Samotný kurz byl veden od Vás profesionálně a srozumiteně jako ostatně všechny online kurzy, kterých jsem měl možnost se zúčastnit.
  Tímto bych Vám chtěl poděkovat i za mé kolegy z Psychiatrické léčebny Petrohrad a přeji Vám hodně zdraví a pracovních úspěchů v této náročné době. A těším se na osobní setkání s Vámi na některých z Vašich kurzů.
  S pozdravem -- Martin Domabyl,DiS. sociální pracovník Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.

 • Zdenka Slaníková

  Dobrý den paní Bardová,
  zasílám zpětnou vazbu na dnešní seminář Syndrom vyhoření.
  Jsem po  jeho zhlédnutí velmi spokojená a pozitivně naladěná.
  Způsob Vaší komunikace byl velmi vstřícný, klidný a hlavně srozumitelný. Měla jsem pocit, že velmi dobře víte  co naše profese obnáší a co nám v ní pomůže a chybí, aby nedošlo k vyhoření. Proto jsem ho také hned  doporučila kolegyním a hlavně vedení :).
  Uvědomila jsem si některé věci, které mě poslední dobou trápily a rozhodla se slevit ze svých požadavků  na sama sebe  a také ostatní (u lidí ve znamení Panny je to těžké :).)
  Zaujaly mne také jednotlivé listy v prezentaci, zejména v druhé části,  které byly velmi hezky zpracovány, přišlo mi to spíš jako návod a ráda se k tomu budu vracet, když budu cítit, že začínám stagnovat.
  Také jako jedna z mála lektorů jste vyslovila názory, které jsem od jiných ještě neslyšela, nedokážu  je citovat, ale pochopila jsem, že někdy je potřeba odejít než, aby nám to mělo ublížit. A to se mi líbí, možná kdyby to lidé na seminářích slyšely, nebylo by tolik vyhořelých.
  Opravdu jeden z mála seminářů, který nebyl jak se říká pro čárku, ať mám splněno :).
  Přeji Vám v dnešní době hlavně  pevné zdraví a hodně spokojených posluchačů jako jsem já.
  Zdenka Slaníková
  Chráněné bydlení Luhačovice,SS Uherské Hradiště

 • Olga Wessela, DiS

  Dobrý den,
  děkuji za včerejší seminář o syndromu vyhoření, opět mě potěšilo, jak bylo téma připraveno a zpracováno, odnáším si několik užitečných rad, jak dále pracovat sama se sebou, předcházet únavě a vyčerpání, jistě mám díky kurzu užitečné rady i pro své kolegyně ve svém týmu.
  Hezký den....
  Olga Wessela, DiS, Sociální pracovník TMT Chomutov

 • Mgr. Irena Vlahovičová

  Dobrý den paní Bardová,
  děkuji mnohokrát za dnešní přínosný kurz jak předejít syndromu vyhoření. Zaznělo mnoho praktických rad, cenných zkušeností a máme i dostatek literatury a materiálu od Vás, po čem sáhnout raději dřív než pozdě.

  Přeji Vám mnoho zdraví a sil a spokojených klientů Vašich kurzů tak, jako jsem byla dnes já.

  Se srdečným pozdravem

  Mgr. Irena Vlahovičová

 • Miluše Koubská

  Dobrý den,
  jmenuji se Miluše Koubská, pracuji v terénní pečovatelské službě Protivínská Sedmikráska jako PSS.
  Dnes jsem se účastnila on-line kurzu ,, Jak pečovat o sebe sama v pečující profesi a současné ,,korona" době ,prevence syndromu vyhoření ".
  Moc vám děkuji za skvěle připravenou prezentaci, výborný  a zajímavý přednes a až na drobnější výpadky obrazu (pouze ze začátku) to bylo super. Za mě to bylo hodně přínosné v této těžké době a dalo mi to pocit určité naděje na lepší zítřky, nepropadat beznaději a těšit se z maličkostí. Těším se na další vaše školení a docela mi  vyhovuje že nemusím nikam jezdit a připojím se v pohodlí z domova :-).
  Ještě jednou děkuji a přeji Vám hodně sil do dalších dnů.
  S pozdravem Miluše Koubská

 • Mgr. Lukáš Andrea DiS.

  Kurz - seminář prevence syndromu vyhoření byl pro mě přínosný v tom, že jsem si ověřil pracovní postupy a metody v tom, že jako soc. prac dělám vše pro to, abych uměl zvládat stres spojený s prací a umět si nastavit hranice a mantinely tak, abych mohl úspěšně pracovat a nadále i fungovat v osobní rovině.
  Dále jsem se dozvěděl i nové informace ohledně ochrany a prevence.
  S pozdravem
  Mgr. Lukáš Andrea DiS.

 • Iva Šabachová

  Dobrý den paní Bardová,
  Děkujeme za přínosný seminář o vyhoření.
  Podle vašich testů, které jste nám poskytla, jsme prozatím v pohodě, snažíme se myslet optimisticky a chovat se k našim uživatelům i spolupracovníkům vstřícně.
  Letošní krizový stav prověřuje možnosti nás všech. Né každý, tento nepříjemný stres pramenící z nařízení vlády , vedení domova, chování příbuzných a obav o zdraví každého z nás, to umí ustát. Kolegyně, které již ztrácejí naději se snažíme podpořit nejen pracovně, ale i duševně.
  Pomyslné klacky pod nohy jsou v současné době k vzteku. Budeme se nažit být silné nejen pro naše klienty a rodiny, ale hlavně sami pro sebe, aby nás to nesežralo.

  P.S. Vaši pohádku o vlcích zhudebnila skupina Komunál

  https://www.youtube.com/watch?v=lGoYei-jQBk

  Doporučuji poslechnout

  Iva Šabachová

  Nora Pettrichová

  Veronika Hamplová

 • Plachká

  Dobrý den paní Bardová,
  Vaše školení nás utvrdilo v tom, že máme ještě daleko do vyhoření. Také jste nám potvrdila, že vše zatím děláme správně, aby jsme nevyhořely. Dozvěděly jsme se, čeho se máme vyvarovat a kde můžeme ještě zapracovat na prevenci. Došly jsme k závěru, že se musíme naučit říkat NE, doteď jsme to neuměly, ale zapracujeme na tom.
  S pozdravem Plachká, Hrubošová, Šustrová z DOZP Čajkovského 8, Opava

 • Mgr. Hana Kafková

  Dobrý den,
  navštívila jsem on-line vaše tři kurzy, které následovaly tři pondělí po sobě, a to  kurzy 26.10 (K23), 2.11 (K11), 9.11 (K12)., a chtěla jsem zanechat zpětnou vazbu.
  První kurz, který nás učil individuálnímu plánování, mě velmi obohatil o další pohled na danou problematiku a o způsoby, jakými hledat motivaci a formulovat cíle klientů, které mohou být jiné než cíle, které se v hlavách rodí soc. pracovníkům.
  Druhý kurz, který se týkal Alzeheim. demence, byl pro mě nejpřínosnější v přístupech kontaktní terapie, kterou mohu využít i u svých klientů s duševním onemocněním. Navázat vztah, empaticky naslouchat a zrcadit - to je pro mě opravdu praktické a využitelné.
  Poslední kurz mě utvrdil v tom, že je potřeba, abych věnovala více času sebepéči a nebyla natolik ohrožena syndromem vyhoření. Myslím, že takových kurzů by mělo být více a umění ,,říkat ne" nebo péče o sebe jsou téměř samostatná témata.
  Za všechny kurzy Vám moc děkuji. Vedla jste je velmi příjemně a informace byly přínosné a hlavně praktické, názorné. Vím, že zachovat interakci je u  on-line kurzů velmi  náročné (navíc když je tolik hodin v kuse), ale Vám se to podařilo.
  Přeji hodně úspěchů a mějte se hezky.
  S pozdravem
  Mgr. Hana Kafková

 • Iva Lednická
  Vážená paní Bardová,
  Děkuji za vyčerpávající přednášku i všechny informace.
  Soubory s videem se mi zatím nepodařilo otevřít, ale pracuji na tom. 
  Jeden, dva ani tři semináře na toto téma by nemohly určitě vyčerpat vše, máte mnohaleté zkušenosti. Každý klient je jiný, i práce s ním. Paradoxně, snadněji se pracuje s těmi, které neznáme, u těch nejbližších lidí si tuto diagnózu dlouho nechceme ani připustit.
   
  Děkuji a těším se na další setkání, osobní, nebo alespoň online ..
   
  S pozdravy 
  Iva Lednická
 • Olga Wessela, DiS

  Dobrý den, 

  Moc děkuji za dnešní seminář, byl velkým přínosem pro moji práci s klienty, seminář byl výborně zpracován, mnoho teorie i zkušeností z praxe. 

  Olga Wessela, DiS
  Sociální pracovník TMT Chomutov
 • Markéta Gareis

  Dobrý den, paní Bardová,
  navazuji na naší dnešní schůzku přes Microsoft Teams, na téma Alzheimerova choroba. Velice děkuji za nádhernou přednášku, která mi jistě bude přínosem jak v zaměstnání, tak i v soukromém životě. Pokud bych Vás měla ohodnotit jako ve škole, zasloužíte si 1* :-D
  Spokojenost v životě a ať se Vám daří.
  Markéta Gareis

 • Petra Šindelářová

  Dobrý den,
  chtěla bych Vám poděkovat za vedení včerejšího kurzu Individuální plánování srozumitelně a efektivně online. Kurz byl velice zajímavý a přínosný. Získala jse díky němu nové informace k individuálnímu plánování. Moc Vám děkuji.

  S přáním hezkého dne
  Petra Šindelářová

 • Aneta Nováková

  Dobrý večer, školení s vámi bylo úžasné bohužel nám nešel mikrofon tak jsme s vámi nemohli moc komunikovat ,ale odnesli jsme si obě dvě spoustu rad jak začít individuální plány.
  Moc děkujeme.
  S pozdravem Aneta Nováková a Irena Mikynová

 • Mgr. Daniela Nechvátalová

  Dobrý den paní Bardová,
  chci moc poděkovat za dnešní kurz individuálního plánování. Vyjasnilo se mi hodně věcí v celém procesu. Plánování u pacientů v terminálním stádiu je to o něco těžší než v jiných službách, ale díky dnešnímu kurzu se s tím popereme. Ještě jednou díky za Vaši práci.
  S přáním lepších dní
  Mgr. Daniela Nechvátalová, ředitelka, Domácí hospic Athelas

 • Dagmar Janatová, DiS.

  Dobrý den, paní Bardová,
  Vaše školení pro nás bylo velice přínosné. Některé věci jsme si připomněli a nové informace nám poslouží v naší  další práci. Moc se nám líbilo, jakou formou jste vedla.
  S pozdravem a přáním krásného dne
  Dagmar Janatová, DiS., odbor vnitřních věcí, Město Zruč nad Sázavou

 • Eva Závorková

  Zdravíme , školení se Nám líbilo, pro  Nás Pečovatelky v terénu  dostačující , zároven jsme si i něco doplnily.
  Děkujeme moc
  Dana  Navrátilová a Eva Závorková, Zruč n.S.

 • Olga Wessela, DiS

  Děkuji za dnešní seminář, byl přehledný, srozumitelně zpracovaný, jednotlivá témata hezky navazovala, pro pochopení metodiky individuálního plánování byl celý seminář dostatečnou oporou, zahrnující nejen teoretickou ale rovněž praktickou část.
  Hezký den
  Olga Wessela, DiS
  Sociální pracovník TMT Chomutov

 • Iveta Jozefová, DiS.
  Dobrý den vážená paní Bardová,
  ráda bych se s Vámi podělila o mé dojmy z kurzu. V první řadě chci poděkovat za příjemnou atmosféru a prostředí.
  Kurz samotný příjemně překvapil, pro mě samotnou byl velmi přínosný. Cítím, že na sobě musím hodně zapracovat a ráda bych byla "pohodovým manažerem", snad se to jednou povede, dokonce jsem už pár poznatků z kurzu a praktických cvičení aplikovala do provozu a funguje to.
  Již jsem avizovala hlavní sestře, že bych se ráda účastnila i druhého pokrčování kurzu, kde mě hodně zajímá asertivní chování.
  Přeji Vám mnoho úspěchů a ještě jednou děkuji.

  Iveta Jozefová, DiS.
  Vedoucí nutriční terapeut
  PN Bohnice
 • H. Tošnarová

  Dobrý den,
  včerejší kurz předčil moje očekávání. Kurz byl velice dobře strukturovaný, jednotlivé části na sebe logicky navazovaly.
  Obsah byl přiměřený účastníkům a odrážel potřeby znalostí a dovedností vrchních sester v PNB.
  Lektorka kurzu využívala evidentně své zkušenosti z praxe, což přidávalo na její autentičnosti.
  Atmosféra celého kurzu byla velice příjemná a uvolněná.
  Výhrady mám k prostorám hotelu, kde kvůli vysokým teplotám bylo potřeba větrat otevřenými okny. Hluk z ulice občas rušil.
  H. Tošnarová

 • Bc. Jitka Krůželová, DiS.

  Dobrý den,
  zúčastnila jsem se vzdělávací akce M1 Manažerem bez příkazů aneb jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách. Hodnotím tuto akci velmi pozitivně, z těchto důvodů:
  1. Akce byla pořádána mimo stále pracoviště, proto jsem se na ni mohla plně soustředit a nezabývat se běžnými   pracovními problémy a to bylo dobře.
  2. Prostředí, které bylo vybrané, bylo velmi příjemné a klidné.
  3. Občerstvení a celková pohoda, včetně organizace akce naplnila moje očekávání, včetně možnosti výběru oběda za dobrou cenu.
  4. Samotná vzdělávací akce , kdy jsem zde jela proto, abych se něco nového dověděla o sobě a svém "řízení" podřízených se mi tématem líbila. Velmi příjemným a odborným vedením lektorky jsem si sama našla ve svém způsobu řízení svoje nedostatky i silné stránky. Vím, kde mám na sobě zapracovat, kde posílit svoje rozhodovací kompetence a to hlavně díky dobře vybraným názorným příkladům i praktickým ukázkám např. Kde jsem na lodi a proč je dobré každé místo v týmu?  Velmi hezky bylo nastavené zrcadlo pro moji roli v týmu i mimo, přestože zde bylo více zdravotníků v pozici zkušených vedoucích nedopadla jsem špatně a neodcházela s nepříjemným pocitem. Toho si velmi vážím, každý lektor toto nezvládá.
  5. Oceňuji také to, že jsme byli vybaveni materiálem, který následně můžeme použít nejen pro sebe, ale také pro své podřízené (kolegy). (Belbinův dotazník týmových rolí, Příklady otevřených otázek ...) Ne vždy si okamžitě vzpomeneme nebo reagujeme tak, jak jsme si na kurzech nacvičili a to nám může pomoci.
  6. Na takové akci v této sestavě jsem byla poprvé, hodnotím ji velmi pozitivně a pokud se bude připravovat druhá část, velmi ráda se připojím.
  Přeji lektorce i jejímu týmu hezké a slunečné dny nejen ty pracovní, ale i ty soukromé. Děkuji za příjemně a užitečně strávený čas.
  Bc. Jitka Krůželová, DiS.
  vedoucí zdravotně sociální pracovnice

 • Bc. Eva Zdražilová, DiS

  Dobrý den paní Bardová,
  děkuji za včerejší kurz IP v Kolíně. Váš kurz mi předal nejen praktické dovednosti, ale také jiný pohled na klienty, díky tomuto kurzu jsem si vlastně uvědomila, že IP a samotné cíle, které se musí u každého klienta dělat mohou být mnohem jednodušší, že jen veškerá administrativa z toho všeho dělá tzv. pomyslného strašáka.
  Ještě jednou děkuji a doufám, že se někdy zase s Vámi nebo s některým z Vašich kolegů uvidím na nějakém z Vašich kurzů.
  S pozdravem
  Bc. Eva Zdražilová, DiS, (pracovník v sociálních službách).

 • Bc. Eva Zdražilová, DiS

  Dobrý den paní Bardová,
  děkuji za včerejší kurz IP v Kolíně. Váš kurz mi předal nejen praktické dovednosti, ale také jiný pohled na klienty, díky tomuto kurzu jsem si vlastně uvědomila, že IP a samotné cíle, které se musí u každého klienta dělat mohou být mnohem jednodušší, že jen veškerá administrativa z toho všeho dělá tzv. pomyslného strašáka.
  Ještě jednou děkuji a doufám, že se někdy zase s Vámi nebo s některým z Vašich kolegů uvidím na nějakém z Vašich kurzů.
  S pozdravem 
  Bc. Eva Zdražilová, DiS, (pracovník v sociálních službách).

 • Zuzana Farkašová

  Ještě jednou dobrý den,dnešní školení s p.Bardovou bylo velmi příjemné, dozvěděla jsem se já osobně plno zajímavých skutečností, které jistě použijí ve své práci  a přála bych si ,aby takových lidí se srdcem na pravém místě, jako má p.Bardova bylo více.

   

 • Brandejská Xenie

  Dobrý den paní Bardová,
  dnes jsem měla možnost být ve vzdělávacím programu, kde jste nás seznamovala s individuálním plánováním a tím Vám chci poděkovat za velmi vyčerpávající přednes, podrobné vysvětlování při našich dotazech a nabídky k poradenství, pokud by nastaly nějaké nejasnosti. 
  Děkuji za Váš přístup, dobrou náladu a stálý úsměv na tváři.
  Za Melu OPS - Brandejská Xenie

 • Konvalinková Jiřina

  Dobrý den,
  dnes jsem navštívila Váš kurz Restrikce. Byl skvělý a zajímavý. Mám velmi ráda Vaše kurzy ,to jak nám vše povídáte a vysvětlujete z praxe je super. Kurzy od jiných lektorů ani nehledám.
  Děkuji Vám a přeji vám hodně úspěchů v pracovním i soukromém životě.
  Hezký den 
  Konvalinková Jiřina

 • V. Balůsková

  Dobrý den,
  děkuji za tento seminář a hlavně Vám za poutavý přednes proložený praxí a hlubokým lidstvím.
  Těším se na další :-)
  S pozdravem
  V. Balůsková ( PNB)

 • Šárka Štefania Churá

  Dobrý den, zúčastnila jsem se vzdělávací akce K10 - Restrikce - jak omezit a neohrozit, lidská práva.
  Na tuto akci jsem se přihlásila dobrovolně, neboť mě zajímá oblast tenkého ledu, co není restrikce a co už restrikce je. Lektorka, paní Bardová byla jako vždy úžasná. Vše jednoduše a podrobně vysvětlila tak, abychom vše pochopili, dokázala teorii prokládat praktickými zkušenostmi, což je k nezaplacení, protože sama si tím prošla a tím pádem ví, o čem mluví a může tyto informace předávat s čistým svědomím dál. Je to žena s velkým srdcem a pro tento přístup, ochotu, trpělivost se všemi zúčastněnými velmi ráda jezdím na tyto akce. Ani vzdálenost z Kroměříže do Kolína není pro mě překážkou. Vždy se dozvídám nové věci, nové aktuální informace z legislativy a pod.
  Děkuji za vše a přeji mnoho úspěchů a mnoho krásných dní plných slunce a pohody. 
  Šárka Štefania Churá, Kroměříž, PSS + koordinátor přímé péče, Domov pro seniory U Moravy Kroměříž

 • Lucie Trachtová

  Dobrý den paní Čermáková,
  dne 3. 3. proběhlo školení v Domově pro seniory v Mníšku pod Brdy se
  školitelkou Gabrielou Kopcovou.
  Hodnocení všech účastníků kurzu se vždy shodují v jednom a to následovně:
  Školení s paní Kopcovou je vždy úžasné, zábavné, poučené.
  Paní Kopcová reaguje na dotazy pohotově, nemá naučené texty prezentace,
  každá rada je vždy přímo z praxe, je to odborník na pravém místě.

 • Fuchsová Dagmar

  Dobrý den,
  chtěla bych touto cestou poděkovat za čtvrteční školení v Ústí nad Labem s paní Kopcovou.
  Každé školení má skvěle připravené, má pro nás hodně zajímavých informací a vždy se na něj těším.
  Ještě jednou velký dík...
  Paní Kopcová ví, o čem mluví a má spousty dobrých rad, které se v životě, ale hlavně v praxi hodí.
  Nechybí ani projekce, kde je vždy vše ukázáno a dobře laicky vysvětleno.
  Přeji Vám hodně spokojených zákazníků, tak, jako jsem vždy po školení s výše uvedenou paní já.

  S pozdravem
  Fuchsová Dagmar, DpS Ústí nad Labem

 • Z. Demčáková

  Dobry den,
  chtela bych pochvalit kurz vedeny pani lektorkou Gabrielou Kopcovou.
  Kurz byl velmi zazivny a obohacujici.
  Moc dekuji a tesim se na dalsi kurz vedeny pani Kopcovou.
  S pozdravem Z. Demčáková Charita Šumperk

 • Katka Šilarová

  Dobrý den.
  Zasílám zpětnou vazbu na kurz-školení pro Charitu v Šumperku. Lektorka paní Kopcová byla opět úžasná. Za daný čas nám poskytla informace, které bylo potřeba. Školení obohacené o zkušenosti z praxe je vždycky mnohem lepší, než hromada tabulek a informací, které člověk stejně zapomene. Nikdy není problém položit dotaz a vždy se najde odpověď. Na školení paní Kopcové se budu určitě těšit, pokud k nám ještě přijede.

  Díky, Katka

 • Miroslava Jeřábková

  Školení - komunikace s klienty v sociálních službách - přednášející pí.
  Gabriela Kopcová:
  Školitelka byla velmi příjemná, erudovaná. Její výklad byl srozumitelný.
  Úroveň velmi dobrá, přínos pro práci také velmi dobrý.

  Miroslava Jeřábková, sociální pracovnice
  Domov pro seniory Pod Skalkou, Mníšek pod Brdy

 • Jarmila Davidová, DiS.

  Dobrý den,
  posílám zpětnou vazbu k proběhnutému semináři s paní Kopcovou. Z mého pohledu byl seminář velice pěkně podaný a vysvětlený. Paní Kopcová má mnohé zkušenosti a její rady jsou do praxe vítané. Celkově byl průběh srozumitelný a nápaditý.
  Budu se těšit na další spolupráci.
  S pozdravem a přáním krásného dne.
  Jarmila Davidová, DiS.,vedoucí sociálních služeb

 • Ševčíková

  Dobrý den,
  chtěla bych poděkovat za velmi pěkný seminář,který se konal v Šumperku pod vedením lektorky paní Kopcove. Název semináře byl Psychiatrické minimum a konal se na Charitě v Šumperku.
  Jelikož tuto práci pečovatelky nevykonávám dlouhou dobu,seminář mi přinesl mnoho nových poznatků, byl velmi zajímavý. Přeji krásný zbytek dne.
  S pozdravem Ševčíková

 • Dagmar Bundilová

  Dobrý den, chtěla jsem pochválit kurz vedený paní Kopcovou, který se konal v sobotu 29.2.2020. Kurz byl záživný, rozšířil mé obzozy a líbilo se mi, že paní uvádí příklady z praxe pro lepší představu. Za mě spokojenost.
  Dagmar Bundilová

 • Filipová

  Dobrý den, posílám zpětnou vazbu na Vaši přednášku. Za mě se tato přednáška povedla.Líbila se mi.Dozvěděla jsem se i nové informace.Takže hodnotím kladně.
  Filipová

 • Aneta Svozilová

  Dobrý den,
  školení bylo velmi podnětně lektorováno, informace byly úzce propojeny s bohatými zkušenostmi paní lektorky, za mě přínosné pro tým terénní služby.
  Aneta Svozilová, sociální pracovnice

 • Petra Heděncová

  Sobotní seminář vedený přednášející lektorkou paní Gabrielou Kopcovou byl úžasný. Je vidět, že paní Kopcová má velmi bohaté a cenné zkušenosti z praxe, které s velkou laskavostí předává dál a tím velmi pomáhá rozvíjet zkušenosti ostatním lidem,kteří pracují  nejen v sociálních službách. Moc si paní Kopcové vážím a děkuji jí za její čas strávený s námi  na sobotním semináři v Šumperku. Je to človíček na správném místě a ví proč tady je, ještě jednou velké DÍKY!!!     
  S pozdravem Petra Heděncová- pečovatelka Charita

 • Jan Skala, PSS

  Dobrý den,
  24.2.2020 jsem se zůčastnil spolu se 3 kolegyněma z patra semináře na téma Syndrom vyhoření, na kterém přednášela p.Kopcová.
  Musím říci a shodli jsme se na tom všichni, že přestože seminářů na téma Syndrom vyhoření jsme za poslední léta již pár absolvovali, tak i tentokrát byl seminář zajímavý a přínosný vzhledem ke všem předaným informacím. Paní Kopcová je žena na svém místě a se seminářem jsme byli všichni spokojeni pro rozmanité informace, lidský přístup a v neposlední řadě i vtipné podání.
  Za kolektiv DSEP Vám děkujeme
  S přáním příjemného dne
  Jan Skala, PSS

 • A.Muchová

  Dobrý den,
  Děkujeme za zajímavou přednášku v podání p.Kopcové. Bylo to vyčerpávající, poučné i zábavné.
  S pozdravem pečovatelky B 2
  A.Svárovská
  A.Muchová

 • Jitka Mejstříková

  Dobrý den,
  děkuji za semináře, které proběhly v PNB v Praze. Oba semináře byly velmi přínosné pro mou osobu, neboť j